Nog ruimte voor deelnemers SESW akkerbouw Fryslân

Meld u nu aan!

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf: het onderwerp leeft in Fryslân. Dat bleek tijdens de informatiebijeenkomst van het project ‘Schoon erf, schoon water Akkerbouw Fryslân’ op 11 februari jongstleden in Vrouwenparochie. De zaal zat vol en de ruim 60 aanwezigen kregen informatie over regelgeving en maatregelen op het vlak van erfemissie. Ondernemer Sjoerd van Gunst presenteerde zijn plannen voor een aan te leggen gezamenlijke wasplaats. Al 70 ondernemers hebben zich aangemeld voor het project en er is nog ruimte voor meer. Aanmelden kan via www.schoonerfschoonwater.nl

Voorkomen erfemissie belangrijk

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf is een belangrijke route waarlangs middelen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Dat is slecht voor de waterkwaliteit én voor het imago van de sector. Bovendien bestaat het risico dat middelen hierdoor extra beperkingen krijgen of zelfs verboden worden. Daarom heeft LTO Noord, samen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het initiatief genomen voor een project waarbij akkerbouwers en loonwerkers de kans krijgen hun erf toekomstbestendig te maken.

 

Nog ruimte voor deelname

Alle akkerbouwers en loonwerkers die werken met gewasbeschermingsmiddelen en een bedrijf hebben binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân kunnen meedoen aan het project. Zij kunnen zich individueel of als groep aanmelden. Ondernemers die zich individueel aanmelden worden in een studiegroep ingedeeld met deelnemers uit de regio. Ondernemers kunnen zich ook als bestaande studieclub, LTO Noord-afdeling of AJF-afdeling aanmelden.

Deelnemers worden in kleine groepen begeleid door CLM Onderzoek en Advies. CLM licht regelgeving op het vlak van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen toe en begeleidt ondernemers bij maatregelen die zij kunnen nemen. Na afloop van het project weten ondernemers zeker dat hun erf voldoet aan de regelgeving. Het erfplan met daarin de maatregelen om emissie tot een minimum te beperken, worden namelijk afgestemd met Wetterskip Fryslân en de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).

 

Subsidie beschikbaar voor bovenwettelijke maatregelen

Voor sommige ondernemers is het aanpassen van hun werkwijze voldoende om ervoor te zorgen dat er geen emissie van gewasbeschermingsmiddelen optreedt vanaf het erf. Voor ondernemers die willen investeren in maatregelen, zoals een wasplaats met zuiveringssysteem, is een subsidie beschikbaar. Deze subsidie is stapelbaar als ondernemers gezamenlijk maatregelen nemen.

Geplaatst op: 25 februari 2020

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.