Schoon Erf, Schoon Water op de agenda bij spuitlicentiebijeenkomst in Uithuizen

10 maart, vanaf 19.30 uur

De Butler, Hoofdstraat West 46, 9981 AD Uithuizen

In samenwerking met de Vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland is er op 10 maart as een spuitlicentiebijeenkomst in Uithuizen (zaal Butler). Schoon Erf, Schoon Water is een van de onderwerpen op de agenda.

 ‘Emissie van gewasbeschermingsmiddelen, kan het (nog) minder?’

Datum: dinsdag 10 maart: inloop vanaf 19 uur, aanvang 19:30 uur

Deze bijeenkomst komt in aanmerking voor het behalen van een spuitlicentiepunt voor het onderdeel ‘Veiligheid en Techniek’.

Tijdens de bijeenkomst praten we u bij over het ‘pakket van maatregelen’, het doel daarvan en hoe dit doel gerealiseerd (kan) gaan worden. Daarna gaat CLM Onderzoek en Advies in op de regelgeving op het vlak van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen. Ook volgt een toelichting op Schoon Erf, Schoon Water. Een lokale akkerbouwer vertelt over de maatregelen die hij genomen heeft om emissie te voorkomen.

Het programma:

19:00 uur            Inloop met koffie/thee en administratie spuitlicentiepunt

19:30 uur            Welkom en opening door Peter Berghuis (voorzitter sectie Noordelijke Klei voor LTO Akkerbouw)

19:45 uur            Overzicht van actuele ontwikkelingen op gebied van emissiereductie door Annemarie Breukers (specialist gezonde planten LTO Nederland)

20:45 uur            Toelichting project ‘Schoon erf, schoon water Akkerbouw Groningen’ door Tjeerd Hoekstra (projectleider Projecten LTO Noord)

21:00 uur            PAUZE

21:15 uur            Regelgeving en maatregelen vermindering erfemissie gewasbeschermingsmiddelen door Yvonne Gooijer (projectleider CLM)

22:00 uur            Ondernemer aan het woord

22:30 uur            Afsluiting

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en kan bij Birgit Cortissos: info@schoonerfschoonwater.nl ovv aanmelding 10 maart.

Wilt u de bijeenkomst benutten voor het behalen van een spuitlicentiepunt? Meld u zich dan aan via de volgende link: https://spuitlicentie.nl/aanmelden-bijeenkomst/?bijeenkomst=9. Niet-leden betalen € 65, LTO-leden slechts € 35.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.