Noorderzijlvest Drenthe Erfafspoeling akkerbouw

Introductie

Hartelijk welkom bij Schoon Erf, Schoon Water, Noorderzijlvest Drenthe

Voldoende schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen maar vooral voor de agrarische sector. En dus ook voor akkerbouwers in Drenthe. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer is erfafspoeling verboden. Dit betekent dat akkerbouwers geen emissie van gewasbeschermingsmiddelen en/of vervuild hemelwater mogen lozen op oppervlaktewater. Het is een uitdaging om de wet- en regelgeving te vertalen naar het eigen erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap.

Het project “Schoon Erf, Schoon Water Noorderzijlvest Drenthe” biedt de kans om deze uitdaging aan te gaan. Deelnemers krijgen (kosteloos) adviseurs op bezoek die samen met u op zoek gaan naar de juiste maatregelen op het erf om erfafspoeling te voorkomen. Die maatregelen kunnen in veel gevallen relatief simpel zijn. Bovendien krijgen deelnemers een (kleine) bijdrage in de kosten. Ook weten deelnemers zeker dat ze na het treffen van maatregelen voldoen aan de wet- en regelgeving. Een unieke kans om er voor te zorgen dat alles op het eigen erf op orde is met betrekking tot erfafspoeling. Hiermee voorkomt u dat u in de toekomst niet voldoet aan de wet en regelgeving en de maatregelen die daarmee gepaard gaan.

De voordelen nog even samengevat:

U krijgt gratis advies op maat van twee adviseurs (één vanuit de landbouw en één vanuit het waterschap) over wat u op uw eigen erf kunt doen om erfafspoeling te voorkomen.

U kunt een kleine bijdrage krijgen in de kosten die u moet maken om uw erf toekomstbestendig te maken.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.